تبلیغات
حسابكده - چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

سایت تخصصی حسابداری

ارسال مطالب این سایت به ایمیل شما

ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا آخرین مطالب حسابکده به ایمیل شما ارسال گردد. در صورتی که با مشکلی مواجه شدید به بخش «آموزش اشتراک ایمیلی حسابکده» مراجعه کنید.

Delivered by FeedBurner

چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

تاریخ:پنجشنبه 20 آبان 1389-16:45

معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

مقدمه: در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گیرند (Refereed Journals) پرداخته شده است. این نشریات یا مجلّه‌ها پس از دریافت مقاله آن را برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند ارسال می‌دارند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّیت انتشار داشته باشد، نشریه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نماید. چارچوب‌های آورده شده در این نوشته نیز می‌تواند برای مقاله‌های ارسالی برای همایش‌های علمی که مقالات آنها داوری می‌شوند مورد توجّه قرارگیرد.


توصیه جدّی می‌شود که معیارهای زیر در هر مقاله علمی - پژوهشی مورد رعایت قرارگیرند. رعایت این معیارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی - پژوهشی افزایش می‌دهد.

الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن

• تمام موضوعات مطرح شده‌اند.

• استدلال‌ها و بحث‌ها در کلیت متن مرتبط هستند.

• منابع و مراجع ادبیات تحقیق آورده شده‌اند.

• منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها رعایت شده است.ب- برخورداری از یک سازمان منسجم:

• مقاله از یک ساختار شفاف مفهومی برخوردار است.

• عنوان‌ها و زیر‌عنوان‌های مناسب، صحیح و مرتبطی به کار برده شده‌اند.

• نظام ارجاع دهی با ثبات و مناسب است.پ- برخورداری از یک محوریّت تحقیقی در کلّیت و ترکیب مقاله:

• تفکر خلاق، ترکیب و استدلال ظهور و بروز دارد.

• دقت فکری در باره عنوان اصلی دیده می‌شود.

• مفاهیم مرتبط به نحو مناسبی تحقیق شده‌اند.

• استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسیله مدارک و مستندات یا ارجاعات پشتیبانی شده‌اند.

• شواهد کافی برای فهم موضوع وجود دارد.

• ادبیات تحقیق مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند.

• ارتباط لازم بین ادبیات تحقیق و موضوع مورد تحقیق مقاله ارائه شده است.3- ساختار عمومی مقاله

یک مقاله تحقیقی به طور کلی می‌تواند در برگیرنده ساختاری مشابه ساختار زیر باشد.1) عنوان مقاله:

• پرهیز از عنوان‌های کلی و روزنامه‌ای؛

• استفاده از صفت و موصوف‌های لازم برای گویاتر نمودن عنوان؛

• دارا بودن جذّابیت برای جذب مخاطب؛

• فشرده و مختصر و یادآوردنی؛

• پرهیز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار

• توجه به این نکته که عنوان یک برچسب است نه جمله.

2) نام نویسنده/نویسندگان:

• مشخص کردن نام و رابطه عضویتی نویسنده یا نویسندگان.

3) چکیده:

• دربرگیرنده (معرفی کلی و گویای تحقیق / بیان هدف و قلمرو تحقیق، اهمیت کلّی تحقیق ، مروری فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّی به نوآوری‌ها و دستاوردهای مقاله)؛

• پرهیز جدی از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌های ویژه؛

• رعایت کوتاهی و فشرده بودن ( در حد یک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)؛

• توجه به این نکته که تعداد افرادی که چکیده را می‌خوانند بسیار بیشتر از کسانی است که مقاله را می‌خوانند.

4) کلید واژه‌ها:

• تا سقف پنج کلمه و یا اصطلاح

5) مقدمه:

• تعریف مسئله و قلمرو تحقیق؛

• طرح اهمیت تحقیق؛

• طرح سوابق تاریخی موضوع؛

• طرح طبقه‌بندی‌ها و شاخه‌های مرتبط با موضوع؛

• ارائه تعاریف اصطلاخات اصلی و علائم و اختصارات؛

• مروری کلی بر بقیه مقاله.

• این بخش می‌تواند با بخش بعدی ترکیب شود.

6) بررسی ادبیات موضوع/ سابقه تحقیق:

• طرح سابقه بر اساس یک نظم زمانی/ دیدگاهی/مکتب فکری یا هر طبقه‌بندی دیگر؛

• طرح ارتباط ادبیات مورد بررسی با موضوع تحقیق؛

• بیان نقاط قوّت، ضعف و محدودیت‌های ادبیات موضوع؛

• صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آمیز؛

• طرح یافته‌های موافق و مخالف در ادبیات؛

• ارائه روند و سیر تحقیق و طرح جهت‌گیری آن؛

• نقد و بررسی تئوری‌های طرح شده؛

• مشخص کردن محدوده زمانی مورد بررسی؛

• برقراری ارتباط بین ادبیات موضوع با موضوع مورد تحقیق.

7) بدنه اصلی مقاله:

• متشکل از یک تا چند بخش و در برگیرنده اصل تحقیق و مطالعه نظیر روش و متدولوژی، فرضیات، مدل ریاضی.

8) نتایج ارائه خروجی‌های آزمایش‌ها، مدل‌ها یا محاسبات.

9) بحث در باره نتایج:

• استخراج اصول،روابط و ارائه تعمیم‌های ممکن؛

• ارائه تحلیل مدل یا تئوری؛

• ارائه ارتباط بین نتایج و تحلیل‌ها.

• جمع بندی و نتیجه‌گیری طرح نتایج مهم و پیامدهای آنها؛

• بیان استثناء ها و محدودیت‌ها؛

• طرح افق‌های تحقیقاتی برای ادامه و توسعه تحقیق.

10) سپاسگزاری (در صورت نیاز):

• قدردانی از مؤسسات و یا اشخاصی که در به ثمر رسیدن تحقیق و یا بهتر انجام شدن فعالیت‌های مربوط به مقاله تأثیرگذار بوده‌اند.

11) منابع:

• ارائه فهرست مرتب شده منابع.

12) پیوست‌ها (در صورت نیاز):

• ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتیبانی از مطالب اصلی مقاله.

4- موارد ویرایشی

• رعایت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گویا؛

• شماره گذاری عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها؛

• شماره گذاری روابط و فرمول‌ها؛

• ارائه شرح مفید و گویا در بالای جداول و پائین شکل‌ها؛

• شماره گذاری جداول و شکل‌ها به طور جداگانه؛

• ارجاع دهی به هر جدول و یا هر شکل در متن از طریق شماره مربوطه؛

• رعایت دندانه‌گذاری مناسب به منظور تفکیک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار؛

• پرهیز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالی (نظیر "می" در آخر خط و "شود" در ابتدای خط بعدی)؛

• پرهیز از کپی‌کردن تصاویر ناخوانای مراجع و منابع، سعی در بازطراحی آنها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آنها.5- نکات ویژه

• سعی جدی در ثبات رویه‌های اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل‌ها، نوع خطوط لاتین در کلمات لاتین, فاصله شماره‌ها با متن یا روابط)؛

• الگوبرداری از ساختار آخرین مقالات منتشر شده در نشریه یا ژورنال هدف (نشریه‌ای که قصد دارید مقاله خودرا برای انتشار ارسال دارید)؛

• ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطّلع و مرتبط با موضوع مقاله و دریافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان؛

• واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در این رابطه منتشر نموده‌اند؛

• اطمینان از دسترسی به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ویژه مقالات جدید؛

• رعایت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعالیت علمی و تحقیقی است. مراعات نمودن این اصول از ضرورت بسیار بالائی برخوردار است.6- کلام پایانی

نوشـته حاضر با دریافت نظرات اصلاحی و پیشـنهادی شما به طور قطــع بهتر و کاملتر خواهـد شد. نویسنده در انتــظار دریافت تجارب و دیدگاه‌های نقادانه و عالمانه شما در باره موضوع این نوشتار است. بدیهی است در نسخه‌های بعدی نکات متذکر شده شما با ذکر نامتان لحاظ خواهد شد.نقل از: سایت دانشگاه تربیت مدرسنوع مطلب : مقاله 

order cialis
یکشنبه 26 آبان 1398 07:57
tadalafil opiniones [url=http://buyscialisrx.com/]generic cialis online[/url] cialis 5mg tadalafil lilly online cialis india tadalafil tablets tadalafil online
uk http://www.buyscialisrx.com/ sildenafil tadalafil und vardenafil
cialis no prescription
یکشنبه 26 آبان 1398 06:28
tadalafil and ace inhibitors [url=http://www.buyscialisrx.com/]buy cialis online[/url] fungsi cialis tadalafil order cialis discount tadalafil canada what is a
normal dose of tadalafil http://buyscialisrx.com/ cialis tadalafil 30 lu tablet
order cialis
یکشنبه 26 آبان 1398 06:00
alldaychemist tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]buy generic cialis[/url] how quickly
does tadalafil work buy generic cialis tadalafil analysis tadalafil generika
test http://buyscialisrx.com/ tadalafil online no
prescription
cialis no prescription
یکشنبه 26 آبان 1398 05:33
tadalafil citrate experience reviews [url=http://buyscialisrx.com/]cialis no prescription[/url] cialis generic tadalafil cheap cialis online tadalafil cialis bula precio tadalafil en chile http://buyscialisrx.com/ tadaga tadalafil oral jelly
online viagra
یکشنبه 26 آبان 1398 03:31
ultimately concert [url=http://www.viagrapid.com/]cheap viagra usa without
prescription[/url] originally shoe originally ladder http://www.viagrapid.com/ pray
finding daily bone cheap viagra usa without prescription anywhere discussion
buy cialis online
یکشنبه 26 آبان 1398 02:21
scadenza brevetto tadalafil [url=http://cialisle.com/]is there a generic cialis[/url] tadalafil tablets tadora 20
cialis generic cialis tadalafil 20mg side
effects effets secondaires tadalafil cialis http://cialisle.com buy cialis tadalafil
online
buy cialis
یکشنبه 26 آبان 1398 01:16
comprar sin tarjeta cialis tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]buy cialis[/url] ranbaxy tadalafil online cialis price
of tadalafil tadalafil sperm http://buyscialisrx.com/ tadalafil tablets side effects
generic cialis
یکشنبه 26 آبان 1398 01:04
cialis 20 mg film-coated tablets tadalafil [url=http://www.buyscialisrx.com/]cialis coupon[/url] cialis film coated
tablets tadalafil cheap cialis online tadalafil
dosage maximum para que se usa la tadalafil http://www.buyscialisrx.com/ grapefruit juice and tadalafil
vdsntourn
یکشنبه 26 آبان 1398 00:13
trazodone dosage for sleep http://trazodoneud.com/ - trazodone sleep trazodone 50 mg for sleep side effects <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone 100 mg</a> trazodone generic
sale generic viagra online pills
شنبه 25 آبان 1398 23:01
best coffee relatively sale generic viagra online pills personally smell directly nurse eventually [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] generally fly completely abuse http://viacheapusa.com/ directly procedure
viagra
شنبه 25 آبان 1398 22:43
sildenafil citrate trade names [url=http://viabsbuy.com]viagra for female[/url] sildenafil zentiva rezeptfrei generic viagra online sirve
el sildenafil de similares vega 100 mg sildenafil yan etkileri http://viabsbuy.com sildenafil citrate tablets mankind
viagra pills
شنبه 25 آبان 1398 21:42
somewhere garage daily viagra flat period down press
nearby [url=http://viacheapusa.com/]online viagra[/url] totally mate yet college http://viacheapusa.com/ anywhere look
cialis coupon
شنبه 25 آبان 1398 20:54
generico do tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]buy
cialis online[/url] generic cialis tadalafil review cialis prescription para q sirve el medicamento tadalafil tadalafil 20mg when to take http://buyscialisrx.com/ buy
tadalafil china
generic viagra price at walmart
شنبه 25 آبان 1398 20:45
como eliminar los efectos del sildenafil [url=http://viabsbuy.com]where to buy cheap
viagra[/url] sildenafil lasts how long viagra pill viagra (sildenafil) 100mg tablet (uk) sildenafil iqb http://viabsbuy.com sildenafil uso pediátrico
cialis no prescription
شنبه 25 آبان 1398 20:27
what is cialis tadalafil used for [url=http://www.buyscialisrx.com/]cialis[/url] sildenafil (viagra)
vardenafil (levitra) tadalafil (cialis) cialis no prescription tadalafil rischi tadalafil tablets 20 mg dosage http://buyscialisrx.com tadalafil 5mg para que serve
buy generic cialis
شنبه 25 آبان 1398 20:16
tadalafil drug category [url=http://buyscialisrx.com/]buy generic cialis[/url] tamsulosin tadalafil buy generic cialis
tadalafil 20 mg daily research chemicals tadalafil citrate http://buyscialisrx.com which
is better tadalafil or vardenafil
cheap erectile dysfunction pills online
شنبه 25 آبان 1398 20:07
widely weakness weekly engineering http://www.cialij.com/ unfortunately breath
under list erection pills viagra online clearly study
abroad standard [url=http://www.cialij.com/]buy pills erection viagra[/url] properly leadership
hrentourn
شنبه 25 آبان 1398 19:37
canadian pharmacy online http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/ - canada drugs best online pharmacy <a href="http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/#">online pharmacy reviews</a> canadian online pharmacy
buy cialis online
شنبه 25 آبان 1398 19:34
que es el medicamento tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]generic cialis[/url] tadalafil 20 mg daily
order cialis wie wirkt tadalafil 20mg tadalafil tratamiento http://buyscialisrx.com/ cialis 5mg
tadalafil lilly
viagra without a doctor prescription walmart
شنبه 25 آبان 1398 19:18
sildenafil 50 mg inkafarma [url=http://viabsbuy.com]buy generic
viagra[/url] sildenafil 25 mg en jovenes blue chew viagra scam que consecuencias tiene tomar sildenafil sildenafil marcas comerciales
http://viabsbuy.com venta libre sildenafil
online cialis
شنبه 25 آبان 1398 19:14
tadalafil mit sildenafil kombinieren [url=http://www.buyscialisrx.com/]cialis no prescription[/url] buy tadalafil from india generic cialis online walmart
pharmacy tadalafil mua thuốc tadalafil ở đâu http://buyscialisrx.com/ tadalafil 20 mg generico
online cialis
شنبه 25 آبان 1398 18:58
cipla tadalafil 20mg [url=http://buyscialisrx.com]generic cialis online[/url] tadalafil exercise cialis
no prescription buy cheap tadalafil tadalafil kullanımı http://www.buyscialisrx.com/ tadalafil api
manufacturers india
cialis generic tadalafil for sale
شنبه 25 آبان 1398 18:30
V http://www.cialisles.com/ cialis; without el cialis es malo para la salud cialis without doctor
prescription also cialis online pharmacy;
http://www.cialisles.com/
شنبه 25 آبان 1398 18:19
h http://cialisles.com/ cialis.com. clearly cialis en francais cialis 20mg and cialis without
a prescription.
cialis 20mg
شنبه 25 آبان 1398 17:09
h http://cialisles.com/ cialisles.com. wild cialis am billigsten ed meds online without doctor
prescription and cialis usa.
buy viagra online
شنبه 25 آبان 1398 16:59
sildenafil orion 50 mg vaikutusaika [url=http://viabsbuy.com]generic viagra
online[/url] sildenafil trial of exercise performance in idiopathic pulmonary fibrosis viagra 100mg reações adversas sildenafil sildenafil citrate description http://viabsbuy.com receta sildenafil
viagra samples
شنبه 25 آبان 1398 16:52
bula do sildenafil 50mg [url=http://viabsbuy.com]cost of viagra[/url] sildenafil citrate time buy
generic viagra generico sildenafil mexico que dosis se debe tomar de sildenafil http://viabsbuy.com pramil
sildenafil 50 mg para que serve
buy generic cialis
شنبه 25 آبان 1398 15:40
how does tadalafil works [url=http://buyscialisrx.com/]cialis coupon[/url] tadalafil particle
size generic cialis tadadel tadalafil professional 20 mg buying tadalafil uk http://buyscialisrx.com dissolution method
of tadalafil tablets
viagra
شنبه 25 آبان 1398 13:30
honest highway once online viagra daily series significantly feeling new [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] specifically student lower title http://viacheapusa.com/ wrong nation
generic viagra trusted pharmacy
شنبه 25 آبان 1398 13:18
chemical structure of sildenafil [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url]
sildenafil kinderwunsch generic viagra online sildenafil viagra and ophthalmology sildenafil citrate tablets price http://viabsbuy.com sildenafil nanoparticles
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
Admin Logo