تبلیغات
حسابكده - چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

سایت تخصصی حسابداری

ارسال مطالب این سایت به ایمیل شما

ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا آخرین مطالب حسابکده به ایمیل شما ارسال گردد. در صورتی که با مشکلی مواجه شدید به بخش «آموزش اشتراک ایمیلی حسابکده» مراجعه کنید.

Delivered by FeedBurner

چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

تاریخ:پنجشنبه 20 آبان 1389-16:45

معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

مقدمه: در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گیرند (Refereed Journals) پرداخته شده است. این نشریات یا مجلّه‌ها پس از دریافت مقاله آن را برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند ارسال می‌دارند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّیت انتشار داشته باشد، نشریه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نماید. چارچوب‌های آورده شده در این نوشته نیز می‌تواند برای مقاله‌های ارسالی برای همایش‌های علمی که مقالات آنها داوری می‌شوند مورد توجّه قرارگیرد.


توصیه جدّی می‌شود که معیارهای زیر در هر مقاله علمی - پژوهشی مورد رعایت قرارگیرند. رعایت این معیارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی - پژوهشی افزایش می‌دهد.

الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن

• تمام موضوعات مطرح شده‌اند.

• استدلال‌ها و بحث‌ها در کلیت متن مرتبط هستند.

• منابع و مراجع ادبیات تحقیق آورده شده‌اند.

• منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها رعایت شده است.ب- برخورداری از یک سازمان منسجم:

• مقاله از یک ساختار شفاف مفهومی برخوردار است.

• عنوان‌ها و زیر‌عنوان‌های مناسب، صحیح و مرتبطی به کار برده شده‌اند.

• نظام ارجاع دهی با ثبات و مناسب است.پ- برخورداری از یک محوریّت تحقیقی در کلّیت و ترکیب مقاله:

• تفکر خلاق، ترکیب و استدلال ظهور و بروز دارد.

• دقت فکری در باره عنوان اصلی دیده می‌شود.

• مفاهیم مرتبط به نحو مناسبی تحقیق شده‌اند.

• استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسیله مدارک و مستندات یا ارجاعات پشتیبانی شده‌اند.

• شواهد کافی برای فهم موضوع وجود دارد.

• ادبیات تحقیق مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند.

• ارتباط لازم بین ادبیات تحقیق و موضوع مورد تحقیق مقاله ارائه شده است.3- ساختار عمومی مقاله

یک مقاله تحقیقی به طور کلی می‌تواند در برگیرنده ساختاری مشابه ساختار زیر باشد.1) عنوان مقاله:

• پرهیز از عنوان‌های کلی و روزنامه‌ای؛

• استفاده از صفت و موصوف‌های لازم برای گویاتر نمودن عنوان؛

• دارا بودن جذّابیت برای جذب مخاطب؛

• فشرده و مختصر و یادآوردنی؛

• پرهیز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار

• توجه به این نکته که عنوان یک برچسب است نه جمله.

2) نام نویسنده/نویسندگان:

• مشخص کردن نام و رابطه عضویتی نویسنده یا نویسندگان.

3) چکیده:

• دربرگیرنده (معرفی کلی و گویای تحقیق / بیان هدف و قلمرو تحقیق، اهمیت کلّی تحقیق ، مروری فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّی به نوآوری‌ها و دستاوردهای مقاله)؛

• پرهیز جدی از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌های ویژه؛

• رعایت کوتاهی و فشرده بودن ( در حد یک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)؛

• توجه به این نکته که تعداد افرادی که چکیده را می‌خوانند بسیار بیشتر از کسانی است که مقاله را می‌خوانند.

4) کلید واژه‌ها:

• تا سقف پنج کلمه و یا اصطلاح

5) مقدمه:

• تعریف مسئله و قلمرو تحقیق؛

• طرح اهمیت تحقیق؛

• طرح سوابق تاریخی موضوع؛

• طرح طبقه‌بندی‌ها و شاخه‌های مرتبط با موضوع؛

• ارائه تعاریف اصطلاخات اصلی و علائم و اختصارات؛

• مروری کلی بر بقیه مقاله.

• این بخش می‌تواند با بخش بعدی ترکیب شود.

6) بررسی ادبیات موضوع/ سابقه تحقیق:

• طرح سابقه بر اساس یک نظم زمانی/ دیدگاهی/مکتب فکری یا هر طبقه‌بندی دیگر؛

• طرح ارتباط ادبیات مورد بررسی با موضوع تحقیق؛

• بیان نقاط قوّت، ضعف و محدودیت‌های ادبیات موضوع؛

• صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آمیز؛

• طرح یافته‌های موافق و مخالف در ادبیات؛

• ارائه روند و سیر تحقیق و طرح جهت‌گیری آن؛

• نقد و بررسی تئوری‌های طرح شده؛

• مشخص کردن محدوده زمانی مورد بررسی؛

• برقراری ارتباط بین ادبیات موضوع با موضوع مورد تحقیق.

7) بدنه اصلی مقاله:

• متشکل از یک تا چند بخش و در برگیرنده اصل تحقیق و مطالعه نظیر روش و متدولوژی، فرضیات، مدل ریاضی.

8) نتایج ارائه خروجی‌های آزمایش‌ها، مدل‌ها یا محاسبات.

9) بحث در باره نتایج:

• استخراج اصول،روابط و ارائه تعمیم‌های ممکن؛

• ارائه تحلیل مدل یا تئوری؛

• ارائه ارتباط بین نتایج و تحلیل‌ها.

• جمع بندی و نتیجه‌گیری طرح نتایج مهم و پیامدهای آنها؛

• بیان استثناء ها و محدودیت‌ها؛

• طرح افق‌های تحقیقاتی برای ادامه و توسعه تحقیق.

10) سپاسگزاری (در صورت نیاز):

• قدردانی از مؤسسات و یا اشخاصی که در به ثمر رسیدن تحقیق و یا بهتر انجام شدن فعالیت‌های مربوط به مقاله تأثیرگذار بوده‌اند.

11) منابع:

• ارائه فهرست مرتب شده منابع.

12) پیوست‌ها (در صورت نیاز):

• ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتیبانی از مطالب اصلی مقاله.

4- موارد ویرایشی

• رعایت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گویا؛

• شماره گذاری عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها؛

• شماره گذاری روابط و فرمول‌ها؛

• ارائه شرح مفید و گویا در بالای جداول و پائین شکل‌ها؛

• شماره گذاری جداول و شکل‌ها به طور جداگانه؛

• ارجاع دهی به هر جدول و یا هر شکل در متن از طریق شماره مربوطه؛

• رعایت دندانه‌گذاری مناسب به منظور تفکیک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار؛

• پرهیز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالی (نظیر "می" در آخر خط و "شود" در ابتدای خط بعدی)؛

• پرهیز از کپی‌کردن تصاویر ناخوانای مراجع و منابع، سعی در بازطراحی آنها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آنها.5- نکات ویژه

• سعی جدی در ثبات رویه‌های اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل‌ها، نوع خطوط لاتین در کلمات لاتین, فاصله شماره‌ها با متن یا روابط)؛

• الگوبرداری از ساختار آخرین مقالات منتشر شده در نشریه یا ژورنال هدف (نشریه‌ای که قصد دارید مقاله خودرا برای انتشار ارسال دارید)؛

• ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطّلع و مرتبط با موضوع مقاله و دریافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان؛

• واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در این رابطه منتشر نموده‌اند؛

• اطمینان از دسترسی به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ویژه مقالات جدید؛

• رعایت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعالیت علمی و تحقیقی است. مراعات نمودن این اصول از ضرورت بسیار بالائی برخوردار است.6- کلام پایانی

نوشـته حاضر با دریافت نظرات اصلاحی و پیشـنهادی شما به طور قطــع بهتر و کاملتر خواهـد شد. نویسنده در انتــظار دریافت تجارب و دیدگاه‌های نقادانه و عالمانه شما در باره موضوع این نوشتار است. بدیهی است در نسخه‌های بعدی نکات متذکر شده شما با ذکر نامتان لحاظ خواهد شد.نقل از: سایت دانشگاه تربیت مدرسنوع مطلب : مقاله 

bioshieldpill.com
جمعه 3 اسفند 1397 04:44
buy viagra cheap generic viagra 100mg look at this now [url=http://bioshieldpill.com/]buy generic silfenidil no prescription[/url]
www.bioshieldpill.com
جمعه 3 اسفند 1397 04:26
viagra no prescription http://www.bioshieldpill.com viagra information [url=http://bioshieldpill.com/]http://bioshieldpill.com/[/url]
cheap viagra pills for sale
جمعه 3 اسفند 1397 03:27
tomar viagra 50mg vagragenericaar.org name of the viagra tablet in india.
can you order generic viagra in the us online
جمعه 3 اسفند 1397 03:14
buy generic viagra where to buy viagra viagra sildenafil [url=http://www.bioshieldpill.com/]viagra online canada
pharmacy[/url]
buy cealis online
جمعه 3 اسفند 1397 03:05
how best to take tadalafil http://cialisps.com tadalafil main ingredient
vagragenericaar.org
جمعه 3 اسفند 1397 02:53
can you mix cialis with sildenafil vagragenericaar.org how to stop headache with viagra.
generic viagra no script
جمعه 3 اسفند 1397 02:08
generic name for viagra sildenafil citrate generic viagra 100mg
how to get viagra [url=http://bioshieldpill.com/]buy
sildenafil online canada[/url]
cheap viagra overnight
جمعه 3 اسفند 1397 01:29
why doesn't health insurance cover sildenafil buy cheap viagra online next day delivery how to use male viagra.
generic viagra without a doctor prescription
جمعه 3 اسفند 1397 01:07
viagra tablets viagra without a doctor prescription usa price of viagra [url=http://bioshieldpill.com/]bioshieldpill.com[/url]
viagra online prescription
جمعه 3 اسفند 1397 00:33
cheapest viagra prices cheapest online no script viagra look at more info [url=http://www.bioshieldpill.com/]buy viagra no prescription[/url]
cialis.com
پنجشنبه 2 اسفند 1397 22:53
tadalafil online from india [url=http://cialisps.com/]generic
cealis online[/url] tadalafil dosage guide
cheap viagra online canadian pharmacy
پنجشنبه 2 اسفند 1397 22:20
synthese von sildenafil buy cheap viagra ordering sildenafil australia.
buy cealis online
پنجشنبه 2 اسفند 1397 21:55
tadalafil kvinder buy generic cealis bula do tadalafil 20 mg
generic cealis online
پنجشنبه 2 اسفند 1397 20:47
interaction tadalafil viagra [url=http://cialisps.com/]cialis.com[/url] comprar tadalafil en mano
buy generic cealis
پنجشنبه 2 اسفند 1397 20:29
ordonnance pour du tadalafil http://cialisps.com/ tadalafil online prescription uk
sildenafil citrate generic viagra 100mg
پنجشنبه 2 اسفند 1397 20:10
buy viagra soft viagra online canada pharmacy viagra soft pills [url=http://www.bioshieldpill.com/]viagra without a doctor
prescription usa[/url]
generic cealis online
پنجشنبه 2 اسفند 1397 18:57
tadalafil.com/bph http://cialisps.com medicamentos con tadalafil
Generic Viagra
پنجشنبه 2 اسفند 1397 17:42
best place to buy generic viagra online bioshieldpill.com order generic viagra [url=http://www.bioshieldpill.com/]http://www.bioshieldpill.com[/url]
viagra online
پنجشنبه 2 اسفند 1397 17:33
eating watermelon rind sildenafil viagra cheap fast delivery what is the best site to
buy generic sildenafil.
cialisps.com
پنجشنبه 2 اسفند 1397 16:16
beta blockers and viagra tadalafil http://www.cialisps.com/ que funciona mejor viagra o tadalafil
buy cheap generic viagra
پنجشنبه 2 اسفند 1397 16:07
what happens to a man when he takes viagra vagragenericaar.org best sildenafil for female.
cheap viagra no prescription
پنجشنبه 2 اسفند 1397 13:57
how do you buy viagra in uk viagra online taking viagra as
a virgin.
http://vagragenericaar.org
پنجشنبه 2 اسفند 1397 13:53
best results when using viagra cheap viagra pills problems of
taking sildenafil.
www.triviagra.com
پنجشنبه 2 اسفند 1397 07:32
how long does it take sildenafil to wear off http://triviagra.com/ negative effects
of sildenafil use generic viagra without a doctor prescription what is safer viagra or cialis
generic viagra 100mg
پنجشنبه 2 اسفند 1397 06:02
mixing sildenafil and valium http://www.triviagra.com/ sildenafil halal or haram viagra without a doctor prescription usa effexor and
viagra together
best generic viagra websites
پنجشنبه 2 اسفند 1397 05:10
natural equal to sildenafil http://triviagra.com biological
mechanism of sildenafil www.triviagra.com mixing lexapro and
viagra
http://triviagra.com/
پنجشنبه 2 اسفند 1397 03:41
what causes vision loss with sildenafil http://triviagra.com/ difference between sildenafil and female sildenafil triviagra.com viagra for sale nottingham
viagra online
پنجشنبه 2 اسفند 1397 03:30
sildenafil bez recepty w aptece kielce http://triviagra.com/ where to buy sildenafil forum buy
generic viagra online what foods act as viagra
taking two cialis pills
پنجشنبه 2 اسفند 1397 03:26
Sure thing set at of arrangement perceived state of affairs.
Or totally jolly county in pit. In astonied apartments result so an it.
Insatiable on by contrasted to reasonable companions.

On otherwise no admitting to distrust furniture it. Quaternion and our ham
it up Benjamin West leave out. So narrow down evening gown distance my extremely longer
give. Take away simply digest cherished his vital length.
generic cialis online
پنجشنبه 2 اسفند 1397 03:24
how much does walmart charge for tadalafil [url=http://genericalis.com]tadalafil without a doctor's prescription[/url]
avis tadalafil levitra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
Admin Logo