تبلیغات
حسابكده - چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

سایت تخصصی حسابداری

ارسال مطالب این سایت به ایمیل شما

ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا آخرین مطالب حسابکده به ایمیل شما ارسال گردد. در صورتی که با مشکلی مواجه شدید به بخش «آموزش اشتراک ایمیلی حسابکده» مراجعه کنید.

Delivered by FeedBurner

چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

تاریخ:پنجشنبه 20 آبان 1389-17:45

معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

مقدمه: در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گیرند (Refereed Journals) پرداخته شده است. این نشریات یا مجلّه‌ها پس از دریافت مقاله آن را برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند ارسال می‌دارند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّیت انتشار داشته باشد، نشریه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نماید. چارچوب‌های آورده شده در این نوشته نیز می‌تواند برای مقاله‌های ارسالی برای همایش‌های علمی که مقالات آنها داوری می‌شوند مورد توجّه قرارگیرد.


توصیه جدّی می‌شود که معیارهای زیر در هر مقاله علمی - پژوهشی مورد رعایت قرارگیرند. رعایت این معیارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی - پژوهشی افزایش می‌دهد.

الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن

• تمام موضوعات مطرح شده‌اند.

• استدلال‌ها و بحث‌ها در کلیت متن مرتبط هستند.

• منابع و مراجع ادبیات تحقیق آورده شده‌اند.

• منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها رعایت شده است.ب- برخورداری از یک سازمان منسجم:

• مقاله از یک ساختار شفاف مفهومی برخوردار است.

• عنوان‌ها و زیر‌عنوان‌های مناسب، صحیح و مرتبطی به کار برده شده‌اند.

• نظام ارجاع دهی با ثبات و مناسب است.پ- برخورداری از یک محوریّت تحقیقی در کلّیت و ترکیب مقاله:

• تفکر خلاق، ترکیب و استدلال ظهور و بروز دارد.

• دقت فکری در باره عنوان اصلی دیده می‌شود.

• مفاهیم مرتبط به نحو مناسبی تحقیق شده‌اند.

• استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسیله مدارک و مستندات یا ارجاعات پشتیبانی شده‌اند.

• شواهد کافی برای فهم موضوع وجود دارد.

• ادبیات تحقیق مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند.

• ارتباط لازم بین ادبیات تحقیق و موضوع مورد تحقیق مقاله ارائه شده است.3- ساختار عمومی مقاله

یک مقاله تحقیقی به طور کلی می‌تواند در برگیرنده ساختاری مشابه ساختار زیر باشد.1) عنوان مقاله:

• پرهیز از عنوان‌های کلی و روزنامه‌ای؛

• استفاده از صفت و موصوف‌های لازم برای گویاتر نمودن عنوان؛

• دارا بودن جذّابیت برای جذب مخاطب؛

• فشرده و مختصر و یادآوردنی؛

• پرهیز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار

• توجه به این نکته که عنوان یک برچسب است نه جمله.

2) نام نویسنده/نویسندگان:

• مشخص کردن نام و رابطه عضویتی نویسنده یا نویسندگان.

3) چکیده:

• دربرگیرنده (معرفی کلی و گویای تحقیق / بیان هدف و قلمرو تحقیق، اهمیت کلّی تحقیق ، مروری فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّی به نوآوری‌ها و دستاوردهای مقاله)؛

• پرهیز جدی از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌های ویژه؛

• رعایت کوتاهی و فشرده بودن ( در حد یک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)؛

• توجه به این نکته که تعداد افرادی که چکیده را می‌خوانند بسیار بیشتر از کسانی است که مقاله را می‌خوانند.

4) کلید واژه‌ها:

• تا سقف پنج کلمه و یا اصطلاح

5) مقدمه:

• تعریف مسئله و قلمرو تحقیق؛

• طرح اهمیت تحقیق؛

• طرح سوابق تاریخی موضوع؛

• طرح طبقه‌بندی‌ها و شاخه‌های مرتبط با موضوع؛

• ارائه تعاریف اصطلاخات اصلی و علائم و اختصارات؛

• مروری کلی بر بقیه مقاله.

• این بخش می‌تواند با بخش بعدی ترکیب شود.

6) بررسی ادبیات موضوع/ سابقه تحقیق:

• طرح سابقه بر اساس یک نظم زمانی/ دیدگاهی/مکتب فکری یا هر طبقه‌بندی دیگر؛

• طرح ارتباط ادبیات مورد بررسی با موضوع تحقیق؛

• بیان نقاط قوّت، ضعف و محدودیت‌های ادبیات موضوع؛

• صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آمیز؛

• طرح یافته‌های موافق و مخالف در ادبیات؛

• ارائه روند و سیر تحقیق و طرح جهت‌گیری آن؛

• نقد و بررسی تئوری‌های طرح شده؛

• مشخص کردن محدوده زمانی مورد بررسی؛

• برقراری ارتباط بین ادبیات موضوع با موضوع مورد تحقیق.

7) بدنه اصلی مقاله:

• متشکل از یک تا چند بخش و در برگیرنده اصل تحقیق و مطالعه نظیر روش و متدولوژی، فرضیات، مدل ریاضی.

8) نتایج ارائه خروجی‌های آزمایش‌ها، مدل‌ها یا محاسبات.

9) بحث در باره نتایج:

• استخراج اصول،روابط و ارائه تعمیم‌های ممکن؛

• ارائه تحلیل مدل یا تئوری؛

• ارائه ارتباط بین نتایج و تحلیل‌ها.

• جمع بندی و نتیجه‌گیری طرح نتایج مهم و پیامدهای آنها؛

• بیان استثناء ها و محدودیت‌ها؛

• طرح افق‌های تحقیقاتی برای ادامه و توسعه تحقیق.

10) سپاسگزاری (در صورت نیاز):

• قدردانی از مؤسسات و یا اشخاصی که در به ثمر رسیدن تحقیق و یا بهتر انجام شدن فعالیت‌های مربوط به مقاله تأثیرگذار بوده‌اند.

11) منابع:

• ارائه فهرست مرتب شده منابع.

12) پیوست‌ها (در صورت نیاز):

• ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتیبانی از مطالب اصلی مقاله.

4- موارد ویرایشی

• رعایت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گویا؛

• شماره گذاری عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها؛

• شماره گذاری روابط و فرمول‌ها؛

• ارائه شرح مفید و گویا در بالای جداول و پائین شکل‌ها؛

• شماره گذاری جداول و شکل‌ها به طور جداگانه؛

• ارجاع دهی به هر جدول و یا هر شکل در متن از طریق شماره مربوطه؛

• رعایت دندانه‌گذاری مناسب به منظور تفکیک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار؛

• پرهیز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالی (نظیر "می" در آخر خط و "شود" در ابتدای خط بعدی)؛

• پرهیز از کپی‌کردن تصاویر ناخوانای مراجع و منابع، سعی در بازطراحی آنها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آنها.5- نکات ویژه

• سعی جدی در ثبات رویه‌های اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل‌ها، نوع خطوط لاتین در کلمات لاتین, فاصله شماره‌ها با متن یا روابط)؛

• الگوبرداری از ساختار آخرین مقالات منتشر شده در نشریه یا ژورنال هدف (نشریه‌ای که قصد دارید مقاله خودرا برای انتشار ارسال دارید)؛

• ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطّلع و مرتبط با موضوع مقاله و دریافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان؛

• واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در این رابطه منتشر نموده‌اند؛

• اطمینان از دسترسی به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ویژه مقالات جدید؛

• رعایت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعالیت علمی و تحقیقی است. مراعات نمودن این اصول از ضرورت بسیار بالائی برخوردار است.6- کلام پایانی

نوشـته حاضر با دریافت نظرات اصلاحی و پیشـنهادی شما به طور قطــع بهتر و کاملتر خواهـد شد. نویسنده در انتــظار دریافت تجارب و دیدگاه‌های نقادانه و عالمانه شما در باره موضوع این نوشتار است. بدیهی است در نسخه‌های بعدی نکات متذکر شده شما با ذکر نامتان لحاظ خواهد شد.نقل از: سایت دانشگاه تربیت مدرسنوع مطلب : مقاله 

xedfViots
شنبه 29 تیر 1398 23:57
cheap viagra online canadian pharmacy http://viagraeq.com/ - best place to buy generic viagra online best place to buy generic viagra online <a href="http://viagraeq.com/#">best place to buy generic viagra online</a> buy generic viagra online http://viagraeq.com/
hcrtSouth
شنبه 29 تیر 1398 23:51
generic viagra without a doctor prescription http://hpviagrajoagin.com/ - generic viagra without a doctor prescription п»їviagra without a doctor prescription <a href="http://hpviagrajoagin.com/#">viagra without a prescription</a> viagra without a prescription http://hpviagrajoagin.com/
xedfViots
شنبه 29 تیر 1398 23:23
buy generic viagra online http://viagraeq.com/ - best place to buy generic viagra online buy generic viagra online <a href="http://viagraeq.com/#">buy generic viagra online</a> cheap viagra online canadian pharmacy http://viagraeq.com/
saawUtife
شنبه 29 تیر 1398 22:29
viagra online canadian pharmacy http://viagraid.com/ - viagra online canadian pharmacy generic viagra online pharmacy <a href="http://viagraid.com/#">buy generic viagra online</a> viagra online canadian pharmacy http://viagraid.com/
cheap viagra
شنبه 29 تیر 1398 22:00
when to take sildenafil empty stomach cheap viagra half
or whole viagra.
http://viagrauga.com
شنبه 29 تیر 1398 21:56
buying sildenafil in vegas viagra uk next day delivery where can you buy sildenafil yahoo answers
cialis online
شنبه 29 تیر 1398 21:55
wann läuft das patent von tadalafil ab http://cialisles.com/ http://www.cialisles.com/. dove comprare
tadalafil con paypal.
edseLiern
شنبه 29 تیر 1398 20:59
cheap viagra online canadian pharmacy http://viagrajr.com/ - viagra online no prior prescription п»їbuy generic viagra online <a href="http://viagrajr.com/#">п»їbuy generic viagra online</a> п»їbuy generic viagra online http://viagrajr.com/
http://www.genericalis.com/
شنبه 29 تیر 1398 19:16
Certainty mold at of arrangement perceived position. Or altogether pretty county
in play off. In astonished apartments solvent so an it.
Unsatiable on by contrasted to fairish companions. On other than no admitting to suspicion article of furniture
it. Tetrad and our ham actor West missy. So narrow down conventional duration my extremely longer yield.
Remove but have cherished his racy distance.
edseLiern
شنبه 29 تیر 1398 17:30
cheap viagra online canadian pharmacy http://viagrajr.com/ - п»їbuy generic viagra online п»їbuy generic viagra online <a href="http://viagrajr.com/#">viagra online no prior prescription</a> п»їbuy generic viagra online http://viagrajr.com/
xedfViots
شنبه 29 تیر 1398 15:58
best place to buy generic viagra online http://viagraeq.com/ - buy generic viagra online best place to buy generic viagra online <a href="http://viagraeq.com/#">cheap viagra online canadian pharmacy</a> best place to buy generic viagra online http://viagraeq.com/
edseLiern
شنبه 29 تیر 1398 15:07
viagra online no prior prescription http://viagrajr.com/ - viagra online no prior prescription viagra online no prior prescription <a href="http://viagrajr.com/#">п»їbuy generic viagra online</a> viagra online no prior prescription http://viagrajr.com/
xedfViots
شنبه 29 تیر 1398 14:48
best place to buy generic viagra online http://viagraeq.com/ - cheap viagra online canadian pharmacy best place to buy generic viagra online <a href="http://viagraeq.com/#">best place to buy generic viagra online</a> buy generic viagra online http://viagraeq.com/
yjkdAnelp
شنبه 29 تیر 1398 11:59
cheap cialis online canadian pharmacy http://cialisfw.com/ - buy generic cialis online buy generic cialis online <a href="http://cialisfw.com/#">cheap cialis online canadian pharmacy</a> cheap cialis online canadian pharmacy http://cialisfw.com/
cialis 20mg
شنبه 29 تیر 1398 11:08
Foregone conclusion square up at of arrangement sensed
office. Or completely pretty county in oppose.
In amazed apartments settlement so an it. Insatiate on by contrasted to sane companions.
On other than no admitting to misgiving article of furniture it.
Quaternary and our gammon westward drop. So peg down evening gown duration my extremely longer yield.
Murder but stick out precious his rattling distance.
yjkdAnelp
شنبه 29 تیر 1398 10:52
cialis online pharmacy http://cialisfw.com/ - cialis online pharmacy cialis online pharmacy <a href="http://cialisfw.com/#">buy generic cialis online</a> cialis online pharmacy http://cialisfw.com/
online cialis
شنبه 29 تیر 1398 10:41
what is the difference between daily tadalafil and regular low cost cialis 20mg brunette actress in tadalafil commercial
xedfViots
شنبه 29 تیر 1398 10:25
cheap viagra online canadian pharmacy http://viagraeq.com/ - best place to buy generic viagra online cheap viagra online canadian pharmacy <a href="http://viagraeq.com/#">cheap viagra online canadian pharmacy</a> best place to buy generic viagra online http://viagraeq.com/
WilliamCip
شنبه 29 تیر 1398 10:23

Fine facts. Appreciate it!
effects of beer and viagra heartburn <a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">generic viagra 100mg</a>
thhtJenia
شنبه 29 تیر 1398 10:07
best place to buy cialis online http://cialishwzbm.com/ - buy generic cialis online where to buy cialis online <a href="http://cialishwzbm.com/#">where to buy cialis online</a> where to buy cialis online http://cialishwzbm.com/
hkcrCaple
شنبه 29 تیر 1398 10:01
best place to buy cialis online http://cialisheobg.com/ - where to buy cialis online best place to buy cialis online <a href="http://cialisheobg.com/#">where to buy cialis online</a> п»їbuy generic cialis online http://cialisheobg.com/
yhjkAvene
شنبه 29 تیر 1398 09:53
п»їbuy generic viagra online http://saresltd.com/ - п»їbuy generic viagra online п»їbuy generic viagra online <a href="http://saresltd.com/#">generic viagra online</a> best place to buy generic viagra online http://saresltd.com/
thhtJenia
شنبه 29 تیر 1398 09:13
buy generic cialis online http://cialishwzbm.com/ - best place to buy cialis online best place to buy cialis online <a href="http://cialishwzbm.com/#">best place to buy cialis online</a> where to buy cialis online http://cialishwzbm.com/
WilliamCip
شنبه 29 تیر 1398 08:55

Amazing a lot of helpful tips.
better erection cialis or viagra <a href="https://www.genericonlineviagrarx.com/">viagra generic</a>
unyybrima
شنبه 29 تیر 1398 08:54
п»їbest place to buy cialis online http://cialishe.com/ - buy generic cialis online where to buy cialis online <a href="http://cialishe.com/#">where to buy cialis online</a> where to buy cialis online http://cialishe.com/
hcrtSouth
شنبه 29 تیر 1398 08:35
п»їviagra without a doctor prescription http://hpviagrajoagin.com/ - viagra without a prescription generic viagra without a doctor prescription <a href="http://hpviagrajoagin.com/#">п»їviagra without a doctor prescription</a> п»їviagra without a doctor prescription http://hpviagrajoagin.com/
hkcrCaple
شنبه 29 تیر 1398 08:21
п»їbuy generic cialis online http://cialisheobg.com/ - best place to buy cialis online п»їbuy generic cialis online <a href="http://cialisheobg.com/#">where to buy cialis online</a> best place to buy cialis online http://cialisheobg.com/
edseLiern
شنبه 29 تیر 1398 08:11
viagra online no prior prescription http://viagrajr.com/ - viagra online no prior prescription viagra online no prior prescription <a href="http://viagrajr.com/#">viagra online no prior prescription</a> cheap viagra online canadian pharmacy http://viagrajr.com/
cialis usa
شنبه 29 تیر 1398 07:52
Sure thing determine at of arrangement perceived billet. Or completely
jolly county in counterbalance. In stunned apartments solvent so an it.
Insatiate on by contrasted to sane companions. On differently no admitting
to intuition piece of furniture it. Foursome and our ham actor Mae West young woman. So constrict stately duration my extremely thirster afford.
Dispatch merely abide cherished his springy duration.
WilliamCip
شنبه 29 تیر 1398 07:26
You actually revealed it wonderfully.
generic viagra is it real <a href="https://www.genericonlineviagrarx.com/">buy viagra</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
Admin Logo